Motorways of Ireland

Ireland

Ireland - Éire

Motorways - Mótarbhealaí

Mótarbhealach Ó Thuaidh
Northern Motorway
Baile Átha Cliath (Dublin) (M50) - Aerfort Átha Cliath (Dublin Airport) - Sord (Swords) - Baile Brigín (Balbriggan) - Droichead Átha (Drogheda) - Dún Dealgan (Dundalk) (N1)
Mótarbhealach
Motorway
Fionnghlas (Finglas) (N2) - Cill Dhéagláin (Ashbourne)
Mótarbhealach
Motorway
Cluair Aodha (Clonee) (N3) - Dún Buinne (Dunboyne) - Dún Seachlainn (Dunshaughlin) - An Uaimh (Navan) - Ceanannas (Kells) (N3)
Mótarbhealach
Motorway
Leamhcán (Lucan) (N4) - Maigh Nuad (Maynooth) - Cionn Átha Gad (Kinnegad) (M6) - Baile Mhich Cearúill (Coralstown) (N4)
Mótarbhealach
Motorway
Cionn Átha Gad (Kinnegad) (M6) - Cill Bheagáin (Kilbeggan) - Baile Átha Luain (Athlone) (N6) // Baile Átha Luain (Athlone) (N6) - Béal Átha na Sluaighe (Ballinasloe) - Baile Locha Riach (Loughrea) - Baile Átha an Rí (Athenry) (M17/M18) - Gaillimh (Galway) (N6)
Mótarbhealach
Motorway
An Nás (Naas) (N7) - Droichead Nua (Newbridge) (M9) - CIll Dara (Kildare) - Port Laoise - Achadh Bhó (Aghaboe) (M8) - Ros Cré (Roscrea) - An tAonach (Nenagh) - Luimneach (Limerick) (M20, N18)
Mótarbhealach
Motorway
Achadh Bhó (Aghaboe) (M7) - An Chúlchoill (Cullahill) - Áth na nUrlainn (Urlingford) - Caiseal (Cashel) - An Cathair (Caher) - Baile Mhistéala (Mitchelstown) - Mainistir Fhear Maí (Fermoy) - Cnocán na Biolraí (Watergrasshill) - Corcaigh (Cork) (N25)
Mótarbhealach
Motorway
Droichead Nua (Newbridge) (M7) - Cill Chuillin (Kilcullen) - Ceatharlach (Carlow) - Muine Bheag (Bagenalstown) - Cill Chainnigh (Kilkenny) - Cnoc an Tóchair (Knocktopher) - Muileann an Bhata (Mullinavat) - Port Láirge (Waterford)
Mótarbhealach
Motorway
Seanchill (Shankill) (M50) - Bré (Bray) (N11) // Áth na Fuinseoige (Ashford) (N11) - Ráth Naoi (Rathnew) (N11) // An tInbhear Mór (Arklow) (N11) - Guaire (Gorey) - Loch Garman (Wexford)
Mótarbhealach
Motorway
Baile Átha an Rí (Athenry) (M6/M18) - Tuaim (Tuam)
Mótarbhealach
Motorway
Sionainn (Shannon) (N18/N19) - Inis (Ennis) - An Gort (Gort) - Baile Átha an Rí (Athenry) (M6/M17)
Mótarbhealach
Motorway
Luimneach (Limerick) (M7) - Tobar Phádraig (Patrickswell) - Cill na Mullach (Buttevant) - Mala (Mallow) - Corcaigh (Cork)
Cuarbóthar Átha Cliath
Dublin Ring Road
Calafort (Port) - Tollán Calafort Baile Átha Cliath (Dublin Port Tunnel) - Seantrabh (Santry) (M1/N32) - Fionnghlas (Finglas) (N2) - Caisleán Cnucha (Castleknock) (N3) - Baile Pharmar (Palmerstown) (N4) - Baile an Aird (Ballymount) (N7) - Áth an Ghainimh (Sandyford) - Baile Uí Lachnáin (Loughlinstown) (M11)

Dual Carriageways - Carrbhealaí Dúbailte

National Primary Roads - Príomhbóithre Náisiúnta

Príomhbóthar náisiúnta
National Primary Road
Dún Dealgan (Dundalk) (M1) - Corr an Charnáin (Carrickcarnan), GB border
Príomhbóthar náisiúnta
National Primary Road
Baile Átha Cliath (Dublin) (M50) - Fionnghlas (Finglas) (N2)
Príomhbóthar náisiúnta
National Primary Road
Baile Átha Cliath (Dublin) (M50) - Cluair Aodha (Clonee) (M3) // Ceanannas (Kells) (M3) - Carn na Ros (Carnaross)
Príomhbóthar náisiúnta
National Primary Road
Baile Átha Cliath (Dublin) (M50) - Leamhcán (Lucan) (M4) // Baile Mhich Cearúill (Coralstown) (M4) - An Muileann gCearr (Mullingar) // Cúil Mhuine (Collooney) - Sligeach (Sligo)
Príomhbóthar náisiúnta
National Primary Road
Seachbóthar Baile Átha Luain (Athlone Bypass) (M6) // Seachbóthar Gaillimh (Galway Bypass) (M6)
Príomhbóthar náisiúnta
National Primary Road
Baile Átha Cliath (Dublin) (M50) - Ráth Cúil (Rathcoole) - An Nás (Naas) (M7)
Príomhbóthar náisiúnta
National Primary Road
Bré (Bray) (M11) - Áth na Fuinseoige (Ashford) (M11) // Ráth Naoi (Rathnew) (M11) - Cill Mhantáin (Wicklow) - An tInbhear Mór (Arklow) (M11)
Príomhbóthar náisiúnta
National Primary Road
Luimneach (Limerick) (M7) - Sionainn (Shannon) (M18/N19)
Príomhbóthar náisiúnta
National Primary Road
Sionainn (Shannon) (M18/N18) - Aerfort Sionnain (Shannon Airport)
Príomhbóthar náisiúnta
National Primary Road
Baile an Chollaigh (Ballincollig) - Corcaigh (Cork) (N25)
Príomhbóthar náisiúnta
National Primary Road
Seachbóthar Corcaigh (Cork Bypass) (N22, M8) - Mainistir an Corann (Midleton) // Seachbóthar Port Láirge (Waterford Bypass) (M9) - An Ghleann Mór (Glenmore) - Ros Mhic Thriúin (New Ross)